Winners versus Loosers - CymaticNaturedb

Din Mentale tilstand kommer Fysisk til udtryk
Gå til indhold

Winners versus Loosers

Værd at vide om Helse > Leveregler

WINNERS VERSUS LOSERS

The winner always has a program

The loser always has an excuse

The winner says, “let me do it for you"

The loser says, "That’s not my job"

The winner sees an answer in every problem

The loser sees a problem in every answer

The winner says, “It may be difficult, but it's possible"

The loser says, "It may be possible, but it's too difficult

A winner listens ------

A loser just waits for his turn to talk

The winner is always part of the answer

The loser is always part of the problem

When a winner makes a mistake, he says, “I was wrong"

When a loser makes a mistake, he says, "It wasn't my fault"

A winner says, “I am good, but not as good as I could be"

A loser says, "I am not as bad as a lot of other people"

A winner feels responsible for more than his job

A loser says, "I only work here"

--------------------------------------------------

Vindere versus tabere

Vinderen har altid et program

Taberen har altid en undskyldning

Vinderen siger: “Lad mig gøre det (for dig)”

Taberen siger: “Det er ikke mit job/ bord”

Vinderen ser et svar i ethvert problem

Taberen ser et problem i ethvert svar

Vinderen siger: “Det er vanskeligt, men muligt”

Taberen siger: “Måske er det muligt, men for besværligt”

Vinderen lytter .....­

Taberen venter bare på hans snit for at tale

Vinderen er altid en del af svaret

Taberen er altid en del af problemet

Vinderen laver en fejl og siger: “Jeg var forkert på den”

Taberen laver en fejl og siger: “Det var ikke min fejl”

Vinderen siger: “Jeg er god, men ikke så god som jeg burde være”

Taberen siger: “Jeg er ikke så dårlig som mange andre”

Vinderen føler ansvar for mere end hans opgave

Taberen siger: “Jeg arbejder her kun”

----------------------------------------------------

Ånder og de dertil hørende fænomener, såsom clairvoyance og spiritisme, er indfaldsvinkler til at forstå at der er en åndelig verden.

Logierne
– astrologi, numerologi, grafologi og mange flere – er indfaldsvinkler til at forstå sig selv, livets love samt dets forvandling og kontinuitet.

Helseopmærksomheden
er indfaldsvinkel til kærlighed mod vores indre univers, og den giver tolerance og interesse over for naturens apotek.

Miljøopmærksomheden
er indfaldsvinkel til kærlighed mod det store univers og vores jordklode, og den giver os helhedsfornemmelse og respekt for naturens liv.

Holistiske behandlingsformer
er indfaldsvinkler til at forstå livsenergierne i sind og krop, og skaber indsigt i kemiske, elektriske og bevidsthedsmæssige sammenhænge.

Tilbage til indhold