Info om behandling med Homæopati - CymaticNaturedb

Din Mentale tilstand kommer Fysisk til udtryk
Gå til indhold

Info om behandling med Homæopati

Homøopati
Vigtig information om behandling med homøopati
Bemærk, at de lægemidler og råd, der er foreslået her, skal ses som forslag og impulser til en mulig behandling. En evt. klinisk undersøgelse hos egen læge bør ikke udelukkes.
Søg læge hvis symptomerne ikke forsvinder ved brug af homøopati. Ophør med lægeordineret medicin må kun ske i samråd med lægen.
Behandlingsforslagene her er generelle anbefalinger, som vil bedre tilstandene hos de fleste. Med homøopati behandler man ikke sygdommen, men det syge menneske og helt essentielt årsagen til sygdommen. Det er vigtigt at tage hensyn til den enkelte persons specielle konstitution, sygehistorie m.m. ved den endelige ordination af homøopatiske lægemidler. En professionel behandler vil kunne hjælpe med at afdække sygdomsbilledet og give en mere individuelt tilpasset behandling.
Vejledning i brugen af homøopatiske lægemidler Forbehold
Informationerne er udelukkende til informationsbrug og kan ikke erstatte autoriseret professionel lægelig rådgivning eller behandling af autoriserede læger. Indeværende information om brugen af homøopatiske lægemidler er af generel informativ karakter. Du skal derfor altid søge autoriseret og professionel lægelig bistand til vurdering af risici eller fordele ved behandling med homøopatiske lægemidler.
Lægemiddelloven foreskriver, at alle homøopatiske lægemidler i Danmark skal have følgende pligttekst:
"Homøopatisk lægemiddel uden godkendte terapeutiske indikationer.
Søg læge hvis symptomerne ikke forsvinder ved brugen af dette lægemiddel
Advarsel
Ved graviditet og amning bør du altid først rådgive dig med din egen læge, inden du vælger en behandling med homøopatiske lægemidler! Holistica-Medica A/S anbefaler ikke gravide og ammende at indtage homøopatiske lægemidler, idet en evt. afgiftning af moderens krop, celler og væv altid vil belaste barnet.
Levevis under behandlingen
Under behandling med homøopatiske lægemidler bør så vidt muligt undlades sukker (søde sager), farvestoffer, kaffe, alkoholiske drikke samt mælkeprodukter. Reduktion af kød samt opregulering af frugt og grønt vil endvidere være befordrerne for kroppen. Drik rigeligt med vand så du hjælper kroppen med at afgifte sig selv. Køb økologiske råvarer - lev rent.
Spis således at maven efter et måltid indeholder 1/3 mad, 1/3 væske og 1/3 tomhed. Vi lever længere og væsentlig sundere, hvis vi ikke spiser mere, end vi behøver. Spis mest om morgenen og til middag - kun lidt aftensmad, idet organerne går ind i en hvilefase i aften- og nattetimerne.
Vær aktiv i dagtimerne med sunde og sociale aktiviteter. Dette kan f.eks. være daglig motion, kreative og udviklende aktiviteter, leg, konfliktløsende kommunikation, kærlighed og nærvær. Hvil med afslappende aktiviteter i aftentimerne og gå tidligt i seng.
Opbevaring:
Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevares endvidere svalt og bør ikke udsættes for direkte sollys.
Indtagelse
Den største virkning af homøopatiske lægemidler opnås, når organerne ikke er beskæftiget med fordøjelsen. Indtag derfor helst det homøopatiske lægemiddel ½ - 1 time før måltiderne eller lige før sengetid.
Homøopatiske lægemidler dryppes i lidt vand (ca. 5 ml) i et glas. Behold vandet i munden ca. 10 sek. inden det synkes.
Dosering
Normalt skal det homøopatiske lægemiddel indtages i ca. 2-3 måneder for at opnå en optimal behandling. Som grundregel bør man yderligere fortsætte sin behandling i mindst 3-4 uger efter symptomerne er helt væk. Dette for at forebygge mod tilbagefald. Afhængig af behov kan en homøopatisk behandling derfor stå på over længere tid f.eks. 3-9 mdr. Behandling af akutte tilstande kan dog ofte klares på mindre tid.
Dosering:
Voksne mennesker
Unge mennesker (12-18 år)
Børn (6-12 år)
Små børn (1-6 år) 15-20 dråber 3-4 gange dagligt
10-15 dråber 3-4 gange dagligt
 8-10 dråber 3 gange dagligt
5-8 dråber 3 gange dagligt  
Ved behandling af akutte tilstande indtages det halve af ovenstående antal dråber 1-2 gange i timen, indtil bedring indtræffer. Dette varer normalt 1-10 timer. Derefter indtages normal antal dråber af det homøopatiske lægemiddel hver anden time resten af dagen. Næste dag indtages midlet fortsat hver anden time. Herefter normal dosering i en uge for at undgå tilbagefald.Hvis der i forløbet opstår forværring af sygdommen startes forfra med dosering 1-2 gange i timen .
Reaktioner
Det homøopatiske lægemiddel kan frigøre mange forskellige affaldsstoffer, der skal udledes gennem nyrer, tarm, hud, lunger og/eller slimhinder. Denne udrensning kan kortvarigt vise sig ved træthed, lettere hovedpine, svingende afføringsmønstre, mere eller mindre vandladning eller øget svedafsondring. Der kan også opstå mindre irritationstilstande i huden f.eks. i form af bumser, rødmen eller tørhed. Ligeledes kan slimhinderne reagere med udskillelse af sekreter. Disse reaktioner skal ikke forstås som bivirkninger, men er bare tegn på, at kroppen frigør sig for affaldsstoffer. Hvis reaktionerne bliver for ubehagelige, kan man holde pause med de homøopatiske lægemidler i nogle dage eller blot forsøge at nedsætte doseringen.


Tilbage til indhold