Drivhuseffekt - CymaticNaturedb

Din Mentale tilstand kommer Fysisk til udtryk
Gå til indhold

Drivhuseffekt

Blog

Drivhuseffekt

Publiceret af Herbert O: CO2 forurening

Der tales ekstremt meget om klimaændring, at CO2 forurening er den store synder som nok også er sandt. Men at det sker er ikke nødvendigvis skabt af afbrænding af fossile brændstoffer, men rydning af urskovene som er verdens lunger. Og som bekendt optager træer CO2 og udleder rent ilt. Når urskovene ryddes med stigende hast fjerner man denne regenerations mulighed og så sker drivhuseffekten med temperaturer til følge.
Så stop alt yderlige skovning af urskove, plant træer og lad urskoven vokse op igen, så træerne kan arbejde for menneskehedens velbefindende.
På den anden side sker alle tekniske fremskridt i krigstider, og truslen om klimaændringer med smeltning af is og forhøjet vandstand er den trussel der skal frigøre penge og stimulere de bedste hjerner i verden til teknologiske fremskridt uden krig og de menneskelige lidelser dette medfører. Det nuværende Europa blev grundlagt af den tanke som Adenauer og deGaulle gav hinanden håndslag på: Aldrig mere krig i Europa!


Tilbage til indhold